Pravila korištenja world wide web stranica www.pro.dg.hr
Mi, PRO-DG d.o.o., sa svojim podružnicama , zahtijevamo da svi posjetitelji naših stranica na World Wide Webu (u daljnjem tekstu "stranice") poštuju dolje navedena pravila i propise.
Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge iz www.pro-dg.hr ponude, prihvaćate ovdje navedena pravila i uvjete korištenja. Stoga Vas molimo, da uvjete korištenja svakako pročitate i poštujete, jer ćete u protivnom, zbog nepoštivanja istih, snositi posljedice propisane zakonom, odnosno ovim ugovorom. Ukoliko se ne slažete s pravilima i uvjetima korištenja ovih stranica, upućujemo Vas da ih ne koristite.

Zaštita autorskih prava
Autor svih informacija na stranicama je PRO-DG d.o.o. u suradnji sa svojim partnerima i njihovim partnerima. Zaštićeni znakovi proizvoda i usluga te logotipovi (u daljnjem tekstu: "znakovi") istaknuti na stranicama predstavljaju vlasništvo PRO-DG d.o.o.-a i njegovih partnera. Korisnicima je zabranjena upotreba bilo kojeg znaka, preinaka, kopiranje, distribucija, prodaja u bilo koju svrhu bez prethodnog pismenog odobrenja PRO-DG d.o.o.-a ili treće strane u čijem vlasništvu je znak. Sve informacije i sav sadržaj, uključujući i sav software dostupan na stranici ili putem iste (u daljnjem tekstu: "sadržaj") podliježu zaštiti autorskih prava.

Linkovi na stranice trećih
Ove stranice sadržavaju linkove na druge stranice koje omogućuju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio materijalima treće strane koje su pod nadzorom trećih fizičkih i pravnih osoba. Pregled informacija s Interneta i njihovo pohranjivanje nose izvjesne rizike te Vas PRO-DG d.o.o. moli da se upoznate s njima prije no što se pouzdate u neku takvu informaciju ili je pohranite sa stranica trećih osoba. Ovim pravilima PRO-DG d.o.o. se oslobađa bilo kakve odgovornosti za njihov sadržaj jer nema nikakav utjecaj na uređivanje istih.

Sadržaj stranica / točnost i istinitost informacija
Cjelokupan sadržaj na ovim stranicama Vam je pružen "takav kakav jest" bez ikakva jamstva. Propusti i kašnjenja u ažuriranju podataka, tipografske greške mogu se pojaviti i bez odgovornosti PRO-DG d.o.o.-a. PRO-DG d.o.o. ne snosi odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave na stranici neke druge strane osim PRO-DG d.o.o.-a., za bilo kakav sadržaj povezanih stranica ili za mogućnosti ili pouzdanost bilo kojeg proizvoda ili usluge dobivene na povezanoj stranici. PRO-DG d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu proisteklu iz korisnikova pouzdavanja u informaciju dobivenu putem naše ili povezane stranice, ili iz korisnikova pouzdavanja u proizvod ili uslugu dobivenu s povezane stranice. PRO-DG d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, kaznenu, posebnu, posljedičnu, sporednu ili neizravnu štetu (uključujući, između ostaloga, izgubljenu dobit, trošak nabave zamjenske usluge ili izmaklu priliku) proizašlu iz upotrebe, ili u vezi s upotrebom stranica ili povezanih stranica, iz kašnjenja ili nemogućnosti uporabe stranica ili povezanih stranica, čak i u slučaju da je PRO-DG d.o.o. obaviješten o mogućnosti nastanka takvih šteta. Ovo ograničenje odgovornosti obuhvaća, između ostaloga, i prijenos bilo kojeg računalnog virusa koji bi mogao zaraziti opremu korisnika, kvar mehaničke ili elektroničke opreme ili komunikacijskih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr. ne možete ostvariti vezu s pružateljem Internet usluge), neovlašteni pristup, krađu, greške operatora, štrajkove i druge radne probleme ili bilo kakav čin više sile. PRO-DG d.o.o. ne može jamčiti niti jamči stalan, neprekidan ili siguran pristup ovim Internet stranicama. Korisnik je odgovoran za procjenu točnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kojeg mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja dostupnog putem naše stranice ili dobivenog na povezanoj stranici. Molimo da, prema potrebi, zatražite savjet stručnjaka u vezi s procjenom bilo kojeg određenog mišljenja, savjeta, proizvoda, usluge ili kakva drugog sadržaja.

Ograničenje odgovornosti za upotrebu stranica i promjena uvjeta korištenja stranica
PRO-DG d.o.o. ne jamči niti izjavljuje da je sadržaj ovih stranica potpun ili ažuran. PRO-DG d.o.o. nema nikakvu obvezu ažurirati sadržaj ovih stranica. PRO-DG d.o.o. može promijeniti sadržaj stranica u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti o tome. Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti ovu Internet stranicu i da uništite sve materijale koje ste sa nje "downloadirali", isprintali, ili na bilo koji drugi način sačuvali.

Tajnost komunikacije s korisnicima
Osim u slučajevima kada to zahtijeva zakon PRO-DG d.o.o. će čuvati tajnost svih komunikacija s korisnicima koja sadrži osobne informacije korisnika i koja se šalje izravno PRO-DG d.o.o.. Poruke koje korisnik objavi na internetskim oglasnim pločama i tzv. chatovima neće se smatrati povjerljivima,te PRO-DG d.o.o. pridržava pravo raspolagati informacijama iz takvih poruka (uključujući bilo koju zamisao, koncept, stručno znanje ili drugu intelektualnu imovinu) i dati ih svom matičnom društvu, podružnici ili povezanom društvu za bilo koju namjenu i na način koji PRO-DG d.o.o. bude smatrao prikladnim. Podaci koje ste jednom upisali u korisničku bazu podataka, kako bi dobili svoj pristupni broj, su podložni promjenama, a na Vaš zahtjev smo ih obvezni i brisati iz korisničke baze.

Poruke i mišljenja
PRO-DG d.o.o. se odriče odgovornosti koje su posljedica poruke zaposlenika PRO-DG d.o.o.-a koji nisu njegovi ovlašteni glasnogovornici, a koji tvrde da govore u ime PRO-DG d.o.o.-a , poruke kojima se nudi neovlaštena pohrana bilo kakvih osobnih informacija ili materijala zaštićenog autorskim pravima na računalo korisnika, lančana pisma bilo koje vrste.

Promjene Pravila i propisa
PRO-DG d.o.o. pridržava pravo revidirati ova pravila i propise u bilo kojem trenutku i smatra se da su korisnici upoznati sa svakom njihovom promjenom te da su vezani istima. Našim posjetiteljima i korisnicima preporučuje se povremeno pogledati ova pravila korištenja, a kako bi se što točnije informirali o načinu korištenja naših stranica.
Svojim daljnjim prisustvom na našim stranicama i korištenjem naših usluga smatramo da prihvaćate i sve odredbe pravila korištenja.
PRO-DG d.o.o. pridržava pravo primjene svakog pravnog lijeka koji dopuštaju zakon i pravo u slučaju kršenja ovih pravila i propisa, uključujući i pravo blokade pristupa ovim Internet stranicama s određene Internet adrese.

Pristup lozinkom zaštićenim / sigurnim područjima
Pristup lozinkom zaštićenim i/ili sigurnim područjima na našim stranicama, kao i njihova uporaba, dopušten je samo ovlaštenim korisnicima. Neovlaštene pojedince koji pokušaju ostvariti pristup takvim područjima naših stranica imamo pravo sudski goniti.

Upotreba keksa ("cookija" ) i sličnih datoteka
PRO-DG d.o.o. pridržava pravo pohranjivanja informacija na računalu korisnika u obliku "cookija" ili slične datoteke u svrhu prilagodbe stranica sklonostima korisnika. Cookie je tekstna datoteka koju, prilikom prve posjete stranica, na Vaš hard-disk pohranjuje Vaš internet preglednik, i na taj način omogućuje brže učitavanje već posječenih stranica. Cookie ne sadržava osobne informacije, ali nama pomaže da Vam pružamo posebne usluge dok ste na Webu.
Jedna od glavnih prednosti cookie-ja je ušteda vremena i lakši pregled stranica, budući cookie govori internet pregledniku da ste se vratili na stranicu koja je prethodno učitana. Statističke informacije o posječenosti određenih informacija se kreiraju pomoću cookie-ja, pa je stoga njihova velika važnost u prepoznavanju želja korisnika, a sukladno njima u određivanju smjera razvoja kako naše ponude, tako i smjera razvoja samih internet stranica.
Cookie je opcija koju Vam nudi Vaš internet preglednik. Većina internet preglednika je podešena na način da automatski prihvaća cookie-je, no ukoliko želite Vi možete promijeniti postavke svog internet preglednika na način da ne prihvaća cookie-je.

Sudska nadležnost
Korisnici Internet stranica PRO-DG d.o.o.-a u Hrvatskoj podliježu nadležnosti hrvatskih sudova. Nadležan sud je isključivo u Zagrebu za sve zahtjeve i sporove nastale korištenjem ovih stranica.
© Sva prava zadržana. | CIJENIMO VAŠE MIŠLJENJE

Društvene mreže - pratite nas  
postavite nas u favorite | preporuči prijatelju
SAPE.net | Powered by SAPEnet | © 2011 PRO-DG d.o.o.